Diokletians Palass i Split

 

Mer om Split

Split har en unik severdighet som stammer fra byens romerske opprinnelse. Byens sentrum tufter på keiser Diokletians palass som i dag er det største og best bevarte palass fra det østlige Romerriket.

Gajus Aurelius Valerius Diokletian var født i Salona i år 240. Diokletian gikk gradene fra soldat til han - 44 år gammel - ble valgt til keiser. I 31 år hersket keiser Diokletian fra Romerrikets østlige hovedstad; Nikomedia.

Diokletian glemte aldri Salona, og like ved - i fiskerlandsbyen Aspalathos (nå Split) - bygde han sitt eget palass som skulle være hans bolig på hans eldre dager. Byggingen startet i 295, og Diokletian flyttet inn da han trakk seg tilbake i år 305. Palasset måler 180 x 215 meter omgitt av høye murer og tårn. Diokletian fikk 11 år i palasset før han døde. Palasset ble deretter brukt som resident for guvernører samt administrasjon.

Da Diokletians fødeby Salona ble angrepet og ødelagt i år 615, flyktet en del av innbyggerne inn i palasset. Innenfor murene tok man i bruk ulike bygninger som bosted, og snart var palasset en levende bykjerne. Gjennom mange hundre år har deler av palasset blitt ombygget og endret. 

De tre inngangene på landsiden er fremdeles ganske intakte. Mot nordvest ligger den best bevarte porten; Jernporten med klokketårnet (som vises på bildet til høyre). Mot nordøst gikk veien til Salona gjennom Gullporten, mens Sølvporten (avbildet nedenfor) gav åpning mot sørøst.

St. Domnius-katedralen (som vi ser tårnet av oppe til venstre) ligger ganske midt i palasset, og på 1600-tallet fikk den det utseende den har i dag. I Diokletians tid var dette hellige området avsatt til gudene Venus, Jupiter og Cybele.

Mer om Split

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Kontakt ferieikroatia.com